Rajasthan

 
 
 

RAJASTHAN        
Elected PRI details        
  No TOTAL SC Women
Gram Panchayat 9894      
Block Panchayat 295      
Zilla Panchayat 33      
         
  Year Women Reservation Party Lines Election of President/Chairman
Gram Panchayat Election Jan-20 50% No Direct
Block Panchayat Election Jan-20 50% Yes Indirect
Zilla Panchayat Election Jan-20 50% Yes Indirect
ULB election Mid - 2020 50% Yes Direct
Assembly election Nov-18 - Yes